EGTS GECT
West-Vlaanderen / Flandre-Dunkerque-Côte d'Opale
EGTS GECT
West-Vlaanderen / Flandre-Dunkerque-Côte d'Opale
EGTS GECT
West-Vlaanderen / Flandre-Dunkerque-Côte d'Opale
EGTS GECT
West-Vlaanderen / Flandre-Dunkerque-Côte d'Opale
EGTS GECT
West-Vlaanderen / Flandre-Dunkerque-Côte d'Opale
EGTS GECT
West-Vlaanderen / Flandre-Dunkerque-Côte d'Opale
EGTS GECT
West-Vlaanderen / Flandre-Dunkerque-Côte d'Opale
EGTS GECT
West-Vlaanderen / Flandre-Dunkerque-Côte d'Opale

Europese Natura 2000 Day, gratis begeleide wandeling door de grensduinen

21.05.2018

Maandag 21 mei 2018, 14u00.

Gratis begeleide wandeling door het Oostduinkerkse Hannecartbos en de Oostvoorduinen.

------------

Op 21 mei 2018 kan je in Oostduinkerke deelnemen aan een geleide wandeling door het  ‘Hannecartbos’ en de ‘Oostvoorduinen’, gevolgd door een drink met hapje in restaurant ‘De Hoeve’. De wandeling wordt begeleid door Marc Leten en Jean-Louis Herrier, respectievelijk beheer-expert en projectleider van het natuurproject LIFE+FLANDRE. Maandag 21 mei is geen toevallige datum, het is de verjaardag van het Europees Natura 2000-netwerk en LIFE-financieringsinstrument. Met de wandeling wil het Agentschap voor Natuur en Bos het project zelf en de verwezenlijkingen van het Europees financieringsinstrument LIFE inzake natuurherstel in dat heel bijzonder duinengebied in de kijker zetten. Het ‘Hannecartbos’ en de ‘Oostvoorduinen’ maken deel uit van het ‘Ter Yde’-duinencomplex, met zijn ruim 260 hectare het derde grootste duingebied van de Vlaamse kust.

Kleurrijk bloeiend hooiland

Het LIFE Natuurproject ‘FEYDRA’ (wat stond voor ‘Fossil Estuary of the Yzer Dunes Restoration Action’) liep van 2002 tot en met 2005. Als één van de meest ingrijpende acties van dat project werd in het Hannecartbos over een oppervlakte van zo’n 6 hectare een afstervende kunstmatige aanplanting van elzen en cultuurpopulieren verwijderd om er met succes een kalkmoeras te herstellen. Thans strekt zich hier een soortenrijk en kleurrijk bloeiend hooiland uit, een ware streling voor het oog.

Vochtige duinpannen en droge graslanden

Aan de overzijde van de Polderstraat liggen de Oostvoorduinen-Oost. In het kader van het thans nog lopende LIFE+ Natuurproject ‘FLANDRE’ (wat staat voor ‘Flemish And North French Dunes Restoration’) werd in 2015 een 15 hectare groot deel van de Oostvoorduinen-Oost aangekocht door het Agentschap voor Natuur en Bos, werd een beheerplan opgemaakt voor de gehele Oostvoorduinen met een oppervlakte van 54 hectare en werden tijdens het winterhalfjaar 2015-2016 grondwerken uitgevoerd voor het herstel van ‘vochtige duinpannen’ en ‘droge duingraslanden’.

Stevige wandelschoenen aanbevolen

Het is de bedoeling tijdens de wandeling een zicht te geven van enerzijds het nog maar 2 jaar geleden ingericht terrein in de Oostvoorduinen en van anderzijds de verbluffende resultaten van de 13 jaar geleden in het Hannecartbos uitgevoerde inrichtingswerken en sindsdien volgehouden beheerwerkzaamheden. Tijdens de geleide wandeling zullen niet alleen rijk bloeiende droge duingraslanden en vochtige pannen te bewonderen zijn, maar uiteraard ook bijzondere zang-, roof- en andere vogels te zien en te horen zijn, waaronder een aalscholverkolonie en een reigerkolonie. De wandeling verlaat de begane wegen en verloopt bijgevolg  soms door vrij ruig terrein. Stevige wandelschoenen zijn dan ook aanbevolen.

Wil je deelnemen?

Afspraak om 14:00 u op de parking van het restaurant ‘De Hoeve’, Polderstraat 148, te 8670 Koksijde (Oostduinkerke). De wandeling duurt twee en een half uur en wordt afgesloten met een drink en een hapje in restaurant ‘De Hoeve’. Deelname is gratis, maar graag inschrijven bij Jean-Louis Herrier, project manager LIFE+ Nature FLANDRE, Agentschap voor Natuur en Bos, jeanlouis.herrier@lne.vlaanderen.be

Meer weten over LIFE+ FLANDRE? Klik hier. 

   

 • France
 • .be
 • Région Nord Pas-de-Calais
 • Vlaamse Overheid
 • Département du Nord
 • Provincie West-Vlaanderen
 • Département du Pas-de-Calais
 • WVI
 • Dunkerque
 • Resoc Westhoek
 • Pays Cœur de Flandre
 • Pays des Moulins de Flandre
 • AGUR