EGTS GECT
West-Vlaanderen / Flandre-Dunkerque-Côte d'Opale
EGTS GECT
West-Vlaanderen / Flandre-Dunkerque-Côte d'Opale
EGTS GECT
West-Vlaanderen / Flandre-Dunkerque-Côte d'Opale
EGTS GECT
West-Vlaanderen / Flandre-Dunkerque-Côte d'Opale
EGTS GECT
West-Vlaanderen / Flandre-Dunkerque-Côte d'Opale
EGTS GECT
West-Vlaanderen / Flandre-Dunkerque-Côte d'Opale
EGTS GECT
West-Vlaanderen / Flandre-Dunkerque-Côte d'Opale
EGTS GECT
West-Vlaanderen / Flandre-Dunkerque-Côte d'Opale

Mobiliteit en transport

De werkgroep mobiliteit van de EGTS West-Vlaanderen/Flandre-Dunkerque-Côte d’Opale neemt initiatieven om obstakels voor grensoverschrijdende mobiliteit weg te werken. Daarbij zien we mobiliteit zowel als functionele als recreatieve verbindingen tussen de regio’s. De EGTS heeft hierbij bijzondere aandacht voor het openbaar vervoer en de zachte weggebruiker.
 

 • Uitwisseling van studies en pilootprojecten voor het openbaar vervoer in de grensstreek (vb. Neptunusplan van de Lijn).
 • Overzicht creëren van de actoren verantwoordelijk voor mobiliteit en openbaar vervoer aan beide kanten van de grens.
 • De bestaande ‘trage wegen’ (fiets- en wandelpaden, landbouwwegen) in beide landen met elkaar verbinden (Interreg IV-project: grensoverschrijdend recreatief en functioneel netwerk).
 • Aanleg groene fietsroute langs de spoorwegbedding en tunnel onder autosnelweg.
 • Gemeenschappelijke bewegwijzering van fiets- en wandelpaden.
 • Actualisering van de grensoverschrijdende kaart van het openbaar vervoer.
 • France
 • .be
 • Région Nord Pas-de-Calais
 • Vlaamse Overheid
 • Département du Nord
 • Provincie West-Vlaanderen
 • Département du Pas-de-Calais
 • WVI
 • Dunkerque
 • Resoc Westhoek
 • Pays Cœur de Flandre
 • Pays des Moulins de Flandre
 • AGUR