EGTS GECT
West-Vlaanderen / Flandre-Dunkerque-Côte d'Opale
EGTS GECT
West-Vlaanderen / Flandre-Dunkerque-Côte d'Opale
EGTS GECT
West-Vlaanderen / Flandre-Dunkerque-Côte d'Opale
EGTS GECT
West-Vlaanderen / Flandre-Dunkerque-Côte d'Opale
EGTS GECT
West-Vlaanderen / Flandre-Dunkerque-Côte d'Opale
EGTS GECT
West-Vlaanderen / Flandre-Dunkerque-Côte d'Opale
EGTS GECT
West-Vlaanderen / Flandre-Dunkerque-Côte d'Opale
EGTS GECT
West-Vlaanderen / Flandre-Dunkerque-Côte d'Opale

RUP ? SRU ? SCoT ? SRADDET ? BRV ? PLUI ? PRS ?...

Het is niet altijd gemakkelijk – ook niet voor experts in ruimtelijke ordening – om de acroniemen, en daarmee ook het wettelijk kader, de instrumenten en de beslissingsprocessen op het vlak van ruimtelijke planning aan de andere kant van de grens te begrijpen.

Een veertigtal beleidsmensen en professionals uit Frankrijk en Vlaanderen kregen inzicht in de materie tijdens het grensoverschrijdend moment van informatie en debat over de ruimtelijke planning in Vlaanderen en Frankrijk, dat plaats vond op 19 september 2017 in Duinkerke op initiatief van de werkgroep Ruimte van de EGTS GECT West-Vlaanderen/Flandre-Dunkerque-Côte d’Opale.

De sprekers behandelden de verdeling van de bevoegdheden en de diverse planningsdocumenten op een concrete manier. Ze focusten op drie uitdagingen voor ruimtelijke ontwikkeling aan beide zijden van de grens  - wonen, werken en milieu – en de politieke vertaling daarvan in de planningsdocumenten. De grote interactie tussen sprekers en publiek maakte de ochtend des te interessanter.

Om te bouwen aan een gemeenschappelijke aanpak van de ruimtelijke planning in de grensstreek vult de werkgroep Ruimte uitwisselingsmomenten als deze aan met een praktische tool : het tweetalige, grensoverschrijdende lexicon ‘De ruimtelijke orde geordend. Een gids voor de ruimtelijke planning in Vlaanderen en Frankrijk.’* Een concrete uitnodiging tot samenwerkingsacties op dit domein over de grenzen heen.

Ter afronding van de bijeenkomst, namen Olivier DENERT van de Mission Opérationnelle Transfrontalière en Hans MOOREN van Benelux  het woord en nodigden de deelnemers uit om verder te gaan dan louter kennisuitwisseling. Ze stuurden aan om het planningsbeleid aan beide zijden van de grens ook effectief te coördineren, om de documenten op elkaar af te stemmen en om lokaal een grensoverschrijdend planningsproject te overwegen. Voor dat laatste kan volgens hen de inspiratie eventueel gehaald worden bij best practices van andere grensoverschrijdende gebieden. 

Veel stof tot nadenken dus, en een rijk gevuld programma voor de werkgroep Ruimte  van EGTS GECT West-Vlaanderen/ Flandre-Dunkerque-Côte d’Opale voor de komende maanden en jaren...

 • France
 • .be
 • Région Nord Pas-de-Calais
 • Vlaamse Overheid
 • Département du Nord
 • Provincie West-Vlaanderen
 • Département du Pas-de-Calais
 • WVI
 • Dunkerque
 • Resoc Westhoek
 • Pays Cœur de Flandre
 • Pays des Moulins de Flandre
 • AGUR