EGTS GECT
West-Vlaanderen / Flandre-Dunkerque-Côte d'Opale
EGTS GECT
West-Vlaanderen / Flandre-Dunkerque-Côte d'Opale
EGTS GECT
West-Vlaanderen / Flandre-Dunkerque-Côte d'Opale
EGTS GECT
West-Vlaanderen / Flandre-Dunkerque-Côte d'Opale
EGTS GECT
West-Vlaanderen / Flandre-Dunkerque-Côte d'Opale
EGTS GECT
West-Vlaanderen / Flandre-Dunkerque-Côte d'Opale
EGTS GECT
West-Vlaanderen / Flandre-Dunkerque-Côte d'Opale
EGTS GECT
West-Vlaanderen / Flandre-Dunkerque-Côte d'Opale

Dynamische start voor werkgroep ruimte in 2018.

Dynamische start voor werkgroep ruimte in 2018.

Op donderdag 18 januari 2018 kwam de werkgroep ruimte van EGTS West-Vlaanderen/Flandre-Dunkerque-Côté-d’Opale bijeen voor een inspirerende vergadering. Aanwezig waren vertegenwoordigers van verschillende organisaties en overheden die in de grensregio actief zijn op het gebied van ruimtelijke planning, mobiliteit en transport.


De aanwezigen blikten tevreden terug op 2017 en haalden daarbij twee activiteiten aan die goed onthaald werden het voorbije jaar. Dat waren de studievoormiddag van 30 maart 2017 over de toekomstplannen van de Suikerfabriek in Veurne en de voormiddag van informatie en debat over de ruimtelijke planning in Frankrijk en Vlaanderen van 19 september 2017 in Duinkerke. Dergelijke momenten van informatie en overleg zullen blijvend onderdeel uitmaken van het programma van de werkgroep ruimte.  

Het lexicon voor ruimtelijke ordening dat voorgesteld werd tijdens de voormiddag van informatie en debat van 19 september, oogstte veel bijval en is een instrument waarop de werkgroep in 2018 zeker en vast zal verder werken. Er is op het terrein grote nood aan een goed begrip van de aanpak en de juiste terminologie van ruimtelijke planning langs beide zijden van de grens.

De groep is enthousiast om ook in 2018 actoren op het gebied van ruimtelijke planning en mobiliteit langs beide zijden van de grens bijeen te brengen om met elkaar in dialoog te treden.  Of het nu gaat over een bijeenkomst voor een grotere groep experts of een overleg over een heel specifiek thema, de EGTS-GECT West-Vlaanderen/Flandre-Dunkerque-Côte d’Opale is een tool die deze contacten mogelijk kan maken.

 

De werkgroep ruimte zal in 2018 verder sterk inzetten op twee Interreg V projecten: Partons 2.0 en Transmobil.

Partons 2.0 werkt rond dienstverlening in de grensregio. Als onderdeel daarvan wordt een grensoverschrijdende analyse gemaakt van de huidige stand van zaken en de evolutie van dienstverlening in de grensregio. Men werkt op basis van een 20-tal kaarten, die de verschillende soorten dienstverlening onderbrengen in 6 categorieën.

Grote aandacht gaat bij Partons 2.0 naar de participatieve aanpak en inbreng van de bevolking als het gaat over de aanpak van dienstverlening in hun regio. Dat gebeurt met ideeënbussen en in de loop van 2018 en 2019 zullen er ook ontdekkingsdagen georganiseerd worden, zodat men over de grenzen heen kan kennismaken met verschillende soorten aanbod op het vlak van dienstverlening.

 

Transmobil sluit hierbij aan, maar focust op mobiliteit en alternatieve vervoerswijzen voor een publiek dat geen toegang heeft tot een wagen. De partners van het project creëren een netwerk van ‘hubs’. ‘Hubs’ zijn schakels. Het zijn bijvoorbeeld stations, van waaruit men aansluiting kan vinden bij het bestaande netwerk voor openbaar vervoer, of waar een autodeelsysteem ter beschikking kan staan, of een ontleenpunt voor (elektrische ) fietsen. Naast het creëren van de hubs staat ook bij Transmobil onderzoek en analyse centraal.

De werkgroep ruimte staat in voor het kennisplatform, dat gegevens zal verzamelen over de evolutie en de huidige stand van zaken van vervoer langs beide zijden van de grens. Deze gegevens vormen de basis voor de creatie van een vernieuwde grensoverschrijdende kaart van hubs en openbaar vervoer en voor de creatie van een grensoverschrijdende mobiliteitscentrale

 

Verder kwamen ook een aantal parallelle projecten aan bod, waarmee de werkgroep ruimte bij haar plannen rekening kan houden, zoals de projecten Grenzeloos Competent en Grenzeloos Tewerkstellen. Er werd ook nog aandacht besteed aan pedagogische aanpak en de mogelijkheid om scholen en/of hogescholen bij het programma van de werkgroep ruimte te betrekken.

 

Het mag gezegd, de grote interesse en de ruime interactie vanuit de verschillende partners aan de vergadertafel gaf de werkgroep ruimte van EGTS-GECT West-Vlaanderen/Flandre-Dunkerque-Côted’Opale alvast een dynamische start van het jaar 2018.

 

Voor meer informatie over de realisaties van de werkgroep ruimte, klik hier

Voor meer informatie over het project Partons 2.0, klik hier

Voor meer informatie over het project Transmobil, klik hier 

 • France
 • .be
 • Région Nord Pas-de-Calais
 • Vlaamse Overheid
 • Département du Nord
 • Provincie West-Vlaanderen
 • Département du Pas-de-Calais
 • WVI
 • Dunkerque
 • Resoc Westhoek
 • Pays Cœur de Flandre
 • Pays des Moulins de Flandre
 • AGUR