EGTS GECT
West-Vlaanderen / Flandre-Dunkerque-Côte d'Opale
EGTS GECT
West-Vlaanderen / Flandre-Dunkerque-Côte d'Opale
EGTS GECT
West-Vlaanderen / Flandre-Dunkerque-Côte d'Opale
EGTS GECT
West-Vlaanderen / Flandre-Dunkerque-Côte d'Opale
EGTS GECT
West-Vlaanderen / Flandre-Dunkerque-Côte d'Opale
EGTS GECT
West-Vlaanderen / Flandre-Dunkerque-Côte d'Opale
EGTS GECT
West-Vlaanderen / Flandre-Dunkerque-Côte d'Opale
EGTS GECT
West-Vlaanderen / Flandre-Dunkerque-Côte d'Opale

Landschap in verandering

Landschappen zijn constant in verandering en staan onder druk door verstedelijking. Vandaar het belang om waardevolle landschappen te beschermen en op te waarderen. Om een landschap mooi en ecologisch te houden, moet de ontwikkeling ervan op een doordachte manier begeleid worden. Daarbij is zowel de belevingswaarde van belang, als respect voor het erfgoed en de natuur. Het project 'Landschap in verandering', dat liep van 2008 tot 2012,  betrok de verschillende actoren op het vlak van landschapsbeheer bij het uitwerken van een coherent grensoverschrijdend beleid.

Een reeks pilootprojecten en bewustwordingsacties kwamen hieraan tegemoet.

- Samen grensoverschrijdende instrumenten ontwikkelen, zoals een atlas van de landschappen, sensibilisering rond landschapsbeheer en analyses van de landstreken.

- Lokale actoren bouwen samen een grensoverschrijdend ecologisch netwerk uit om de biodiversiteit te verhogen. De natuurreservaten aan beide kanten van de grens verbroederen en de polderwaterlopen worden in samenspraak beheerd.

- De EGTS werkte aan een beheerplan voor de bomen in de regio en gaf vorming en informatie aan boomeigenaars en –beheerders over waardevolle bomen en struiken.

- Promotie van duurzame stedenbouw en verantwoorde architectuur in kwaliteitsvolle landschappen. Steeds grotere agrarische en ambachtelijke bedrijfsgebouwen doen immers hun intrede op het platteland.

- Ondersteuning van gemeenten door de EGTS, bij het inventariseren en het restaureren van klein erfgoed door tewerkstellingsprojecten. Omdat klein erfgoed erg belangrijk is voor de identiteit van een streek. 

 • France
 • .be
 • Région Nord Pas-de-Calais
 • Vlaamse Overheid
 • Département du Nord
 • Provincie West-Vlaanderen
 • Département du Pas-de-Calais
 • WVI
 • Dunkerque
 • Resoc Westhoek
 • Pays Cœur de Flandre
 • Pays des Moulins de Flandre
 • AGUR