EGTS GECT
West-Vlaanderen / Flandre-Dunkerque-Côte d'Opale
EGTS GECT
West-Vlaanderen / Flandre-Dunkerque-Côte d'Opale
EGTS GECT
West-Vlaanderen / Flandre-Dunkerque-Côte d'Opale
EGTS GECT
West-Vlaanderen / Flandre-Dunkerque-Côte d'Opale
EGTS GECT
West-Vlaanderen / Flandre-Dunkerque-Côte d'Opale
EGTS GECT
West-Vlaanderen / Flandre-Dunkerque-Côte d'Opale
EGTS GECT
West-Vlaanderen / Flandre-Dunkerque-Côte d'Opale
EGTS GECT
West-Vlaanderen / Flandre-Dunkerque-Côte d'Opale

TERCO - Territoriale Coöperatie (Interreg IV 2013-2014)

Duurzame ontwikkeling van de grensoverschrijdende rurale zones en de gebieden rond de steden, dat is waar het TERCO-project op inzette tussen januari 2013 en december 2014. Het project bood een antwoord op de toegenomen verstedelijking, en op de vraag naar een rustig, schoon en verscheiden platteland, rijk aan plant en dier, waar het goed wonen en herbronnen is. Dit project denkt na over de stad van morgen en het platteland als basis voor de landbouw en de biodiversiteit.
Om dit concreet te maken zetten de partners de volgende acties op het getouw:

 • Een analyse van de verschillende documenten voor ruimtelijke planning. Dat was de basis voor een grensoverschrijdend actieplan voor biodiversiteit. Tevens werd ingezet op het platteland als energieproducent. Er kwam een landschapsobservatorium dat verdere landschapsontwikkeling ondersteunde.
 • Duurzame en kwaliteitsvolle stedenbouw moet de verstedelijking van het platteland afremmen. Een observatorium voor de ontwikkeling van dorpen en steden houdt de vinger aan de pols en begeleidt gemeenten bij projecten van duurzame dorps- en stadsvernieuwing. De ontwikkeling van de openbare ruimte in de regio wordt permanent gemonitord.

De EGTS West-Vlaanderen/Flandre-Dunkerque-Côte d’Opale kende haar label toe aan dit project en was tevens geassocieerde partner.

 • France
 • .be
 • Région Nord Pas-de-Calais
 • Vlaamse Overheid
 • Département du Nord
 • Provincie West-Vlaanderen
 • Département du Pas-de-Calais
 • WVI
 • Dunkerque
 • Resoc Westhoek
 • Pays Cœur de Flandre
 • Pays des Moulins de Flandre
 • AGUR